ขายแหน่แดง หาดใหญ่ เพาะขายสำหรับผู้เริ่มต้นสามารถซื้อไปปล่อยไว้ในบ่อ ผ่านไปสักพักจะแตกเต็มสระเลย ขายแหน่แดง จำหน่ายแหน่แดง สงขลา หาดใหญ่ ส่งทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่มีคำถามว่าแหนแดงซื้อที่ไหน ไม่ต้องไปซื้อภาคอื่นที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาก็มีขาย หาดใหญ่ แหนแดงราคาถูก แหนแดงเป็นพืชน้ำ เป็นเฟิร์นซึ่งภายในช่องใบของแหนแดงจะมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในช่องใบสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน จะเป็นตัวดึงไนโตรเจนจากอากาศ พืชโดยทั่วไปจะมีปริมาณไนโตรเจน 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ในแหนแดงมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์เลย แหนแดงใช้ทดแทนปุ๋ยไนโตรเจนได้คล้ายพืชตระกูลถั่ว โดยปกติแล้วแหนแดงเลี้ยงในนาข้าว พอมีเรื่องของเกษตรอินทรีย์เข้ามาไนโตรเจนค่อนข้างที่จะหายาก ดังนั้นเขาก็จะหันกลับมามองพืชที่สามารถให้ไนโตรเจนได้สูงเพื่อให้ตอบสนองต่อการเกษตรอินทรีย์ได้ดี

ขายแหน่แดง หาดใหญ่

แหนแดง สงขลา

แหนแดง หาดใหญ่

 

แหนแดงไมโครฟิลล่า

แหนแดงอันนี้เป็นสายพันธุ์อะซอลล่า ไมโครฟิลล่าซึ่งได้รับการปรับปรุงจากกรมวิชาการเกษตร พันธุ์พื้นเมืองจะมีขนาดบางกว่า แหนแดงไมโครฟิลล่าจะหนากว่าพันธุ์พื้นเมือง จะสามารถเห็นความแตกต่างเลยคือสายพันธุ์แหนแดงไมโครฟิลล่าจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากในประเทศไทย มีน้ำหนักแตกต่างจากพันธุ์พื้นเมือง ประมาณ 10 เท่า แหนแดงพร้อมส่งเตรียมแพ็ค แหนแดงไม่เสียหายหรือเน่าเมื่ออยู่ในถุงภาชนะบรรจุ มีขนส่ง scg expressควนลัง ที่รองรับการขนส่งต้นไม้และมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา ขายกันอยู่กิโลละ60บาท ซื้อไปใส่ในบ่อดิน ใส่ปุ่ยคอกขี้วัว น้ำหมักชีวภาพ ผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ขยายพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว  หาซื้อไม่ค่อยได้ในโซนภาคใต้ ส่วนใหญ่ที่เลี้ยงจะเป็น ระยอง ภาคอื่น ภาคอีสาน 

 

 

ดูต้นไม้อื่นๆ